התחלתי בלוג חדש

הערות מפעם לפעם על מה שמתרחש פה
כי אני לא מוכן לחזור לפייסבוק
ובטוויטר אי אפשר באמת להגיד כלום
אז הנה
ואלה אורן המלך אביגדור, וקימה. הכלבים שלנו. ד”ש.